Bản Đồ Quy Hoạch Xã Hiệp Phước Nhà Bè

Quy hoạch khu dân cư xã Hiệp Phước Nhà Bè đem đến nhiều thách thức đổi mới lớn do đây là xã có điều kiện môi trường xung quanh hoàn hảo để phát triển và xây dựng. Hiệp Phước là 1 trong 5 xã thuộc khu vực nông thôn của huyện Nhà Bè có dân số trong toàn xã 10.781 nhân khẩu và diện tích môi trường xung quanh là 3.808ha.
Quy hoạch khu dân cư xã Hiệp Phước Nhà Bè lên khu đô thị công nghiệp cảng
So có nhiều xã khác trên địa bàn huyện, khu dân cư xã Hiệp Phước có thế mạnh nổi bật là được bao quanh bởi hệ thống sông, xung quanh là các khu công nghiệp huyện Hiệp Phước đem đến điều kiện hoàn hảo để phát triển các loại hình về giao thông các con phố thủy, tạo tiền đề để tập trung thi công cảng biển và phát triển loại hình công nghiệp làm chủ đạo. Chính vì thế, UBND TPHCM đã chấp thuận đề án và chủ trương quy hoạch khu dân cư xã Hiệp Phước Nhà Bè phát triển thành khu thành thị công nghiệp-cảng. Đây là thời cơ nhưng cũng đặt ra những thách thức mới dành cho cụm dân cư xã Hiệp Phước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Dự án Long Hậu Riverside đang mở bán

Tìm hiểu về sự phát triển của xã Hiệp Phước trong 5 năm qua

Trước lúc thực hiện quy hoạch KĐT xã Hiệp Phước Nhà Bè, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự phát triển của khu vực xã này trong 5 năm vừa qua.

– Đối với vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế của xã: Có sự chuyển biến và thay đổi rõ rệt, rất nhiều cơ sở tiểu thủ công nghiệp-thương mai-dịch vụ- đã được xây dựng và triển khai trên địa bàn xã. cùng với đó, người dân đã chuyển giao tổng diện tích trồng lúa lên tới 800ha sang nuôi trồng thủy sản mang lại những kết quả nhất định.

– Đối với vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng: Ngoài tuyến tuyến phố chính là Nguyễn Văn Tạo đã được UBND huyện Nhà Bè đầu tư mở rộng trên toàn xã và với thêm 35 tuyến được đắp mới, xóa bỏ hoàn toàn cầu khỉ trên những sông rạch.

– Về vấn đề văn hóa – xã hội: Được UBND xã quan tâm độc đáo lúc tỷ lệ học sinh học tại những cấp được tăng cao, giữ vững được kết quả khuyến khích học tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện mở rộng phổ cập giáo dục trên địa bàn toàn dân. cùng với đó, xã còn tư vấn nguồn vốn cho hơn 1.500 lao động, giới thiệu việc làm cho 2.317 lao động trong 5 năm qua, tu sửa 57 căn nhà, tặng 7 căn nhà tình nguyện và 9 căn nhà NTT…

– Đối với tình hình ANCT-TTATXH: Cũng luôn giữ mức ổn định và phát huy được sức mạnh nhằm phòng ngừa và chống lại những tệ nạn xã hội, tội phạm. Thực hiện khuyến khích phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy rộng rãi trong phong trào quần chúng trong tất cả tầng lớp nhân dân.

– Đối với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đồi sống văn hóa ở khu dân cư: Trong 5 năm vừa qua đã với phương hướng phát triển mới và được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong đó, với tới 90% hộ trong xã đã đăng kí gia đình văn hóa và với 85% hộ gia đình đạt đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa qua bình xét.

Có thể nói, với được quy hoạch KĐT xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè như ngày nay là nhờ sự cố gứng không ngừng từ Đảng bộ và Chính quyền nhân dân trong xã , là tiền đề để tiếp tục kế hoạch phát triển trong thời gian tới.