Đấu giá 5 khu đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 23.10, thông tin từ UBND TP.HCM, cho biết TP đã chấp thuận chủ trương cho phép Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ban Quản lý Thủ Thiêm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 5 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm có chức năng làm khu dân cư, khách sạn nghỉ dưỡng, khu thương mại đa chức năng…

khu-do-thi-thu-thiem-2

Cho phép nhà đầu tư sử dụng chỉ tiêu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được duyệt. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải cam kết triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch 1/2.000.

Trong trường hợp tổ chức đấu giá lần 1 không thành, Ban quản lý Thủ Thiêm và đơn vị tổ chức bán đấu giá báo cáo Sở Tài chính, UBND TP cho tổ chức bán đấu giá lại.

Nếu tiếp tục không thành, Ban Quản lý Thủ Thiêm báo cáo UBND TP xem xét thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 15% giá trị khởi điểm của tài sản đấu giá. Hiện UBND TP cũng giao cho Ban Quản lý Thủ Thiêm thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất có năng lực và đang hoạt động hợp pháp thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với các lô đất trên.

Theo: Đình Sơn – Tân Phú

Báo Thanh Niên