Đề xuất hai phương án quy định hệ số k năm 2016

TPHCM đang xây dựng một dự thảo quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k) năm 2016 trên địa bàn TPHCM với hai phương án, hoặc là chấp thuận hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành năm 2015 áp dụng cho năm 2016 hoặc ban hành quyết định mới để thay thế quyết định cũ.

TPHCM đang xây dựng dự thảo quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất

TPHCM đang xây dựng dự thảo quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất. Ảnh: VGP/Nguyễn Bảo

Dự thảo về Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất đang được liên sở Tài chính – Tài nguyên và Môi trường TPHCM xây dựng và đang được đưa ra lấy ý kiến. Theo đó, có hai phương án xây dựng quyết định quy định hệ số k cho năm 2016 được đưa ra  trong tờ trình lên UBND TPHCM.

Phương án thứ nhất, liên sở Tài chính – Tài nguyên và Môi trường TPHCM kiến nghị Thành phố chấp thuận giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành năm 2015 để áp dụng cho năm 2016. Theo đó, quyết định mới được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên tất cả các nội dung như Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ban hành ngày 14/7/2015 quy định hệ số k năm 2015, chỉ thay đổi về số hiệu và ngày tháng năm ban hành.

Phương án thứ hai, liên sở này kiến nghị UBND Thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND. Theo đó, quyết  định mới sẽ có sự thay đổi về mức hệ số k. Cụ thể, hệ số k của nhóm 1 và nhóm 2 (trường hợp thuê đất sản xuất kinh doanh) nhằm mục đích ổn định nghĩa vụ tài chính cho hộ gia đình, cá nhân để ổn định xã hội và ổn định chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất được liên sở kiến nghị giữ nguyên mức hệ số đã ban hành và áp dụng trong năm 2015.

Với hệ số k của nhóm 2 (trường hợp thuê đất kinh doanhdịch vụ, thương mại; tài chính; nhà hàng; khách sạn; nhà ở cho thuê; văn phòng làm việc và cho thuê) và nhóm 3 (trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), liên sở này đề xuất tăng hệ số điều chỉnh của từng khu vực thêm 0,1 lần so với quy định đã ban hành.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã có công văn góp ý dự thảo trên và cho rằng, cần thay đổi một số điểm trong dự thảo cho phù hợp với tình hình hiện nay. Cụ thể, HoREA nhận thấy hệ số điều chỉnh giá đất của các trường hợp “kinh doanh dịch vụ, thương mại; tài chính; nhà hàng; khách sạn; nhà ở cho thuê; văn phòng làm việc và cho thuê” thuộc nhóm 2, và toàn bộ nhóm 3 theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 14/07/2015 của UBND TPHCM là quá cao (từ 1,2 – 2,0).

HoREA đề nghị áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 cho khu vực 5, hệ số 1,2 cho khu vực 4, hệ số 1,3 cho khu vực 3, hệ số 1,4 cho khu vực 2, hệ số 1,5 cho khu vực 1. HoREA cũng đề nghị UBND TPHCM không điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh của từng khu vực thuộc nhóm 2 thêm 0,1 lần so với hệ số đã ban hành năm 2015 theo đề nghị của liên sở Tài chính – Tài nguyên và Môi trường vì chưa thật hợp lý.

Theo HoREA, việc làm này để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận, có tích lũy để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm bất động sản phục vụ nhu cầu đa dạng của xã hội và tạo việc làm cho người lao động. Hơn nữa, hệ số điều chỉnh giá đất cao dẫn tới nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cao, đồng nghĩa với giá bán, giá cho thuê bất động sản, kể cả các sản phẩm khác có liên quan đến chi phí sử dụng đất khi đến tay người tiêu dùng cũng cao tương ứng.

Theo: Nguyễn Bảo

Chinhphu.vn