Giải ngân trên 50% gói tín dụng 30 nghìn tỉ

Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến ngày 30/11/ 2015, tổng số tiền các ngân hàng đã cam kết cho vay từ gói tín dụng 30.000 tỉ đồng là 24.110 tỉ đồng, đạt 80% kế hoạch, trong đó đã giải ngân 15.465 tỉ đồng, đạt 52%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 35.558 hộ với số tiền 16.736 tỉ đồng. Trong đó đã giải ngân cho 35.554 hộ với số tiền 10.072 tỉ đồng.

Tại TP. Hà Nội, đã cam kết cho vay 14.697 hộ, với số tiền là 7.166 tỉ đồng, trong đó 6.195 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 4.437 tỉ đồng, 8.387 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 4.437 tỉ đồng, 115 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 67 tỉ đồng. Tính đến thời điểm 30/11 đã giải ngân cho 14.692 hộ với số tiền 4.928 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm 30/11, tại TPHCM cũng đã cam kết cho vay 8.770 hộ, với số tiền là 4.894 tỉ đồng, trong đó 2.177 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 1.103 tỉ đồng, 6.479 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 3.726 tỉ đồng, 114 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 66 tỉ đồng. Đã giải ngân cho 8.488 hộ với số tiền là 2.758 tỉ đồng.

Đối với tổ chức đã cam kết cho vay 58 dự án với số tiền là 7.374 tỉ đồng, trong đó đã tiến hành giải ngân cho 53 dự án vay, với dư nợ đạt 3.837 tỉ đồng.

Trên thực tế, tiến độ giải ngân gói tín dụng 30.000 tỉ đồng vẫn còn chậm, nhưng với sự nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận gói tín dụng này của các cơ quan chức năng, số tiền mà các ngân hàng cam kết cho vay và giá trị giải ngân đã tăng nhanh so với thời kỳ đầu thực hiện.

Theo: Toàn Thắng

Chinhphu.vn