Mất 464 – 605 ngày để khởi công dự án bất động sản

Làm một dự án BĐS thường bị kéo dài trong 464 ngày làm việc đối với dự án dưới 20ha, trong 486 ngày với dự án từ 20 – 100ha, trong 605 ngày với dự án trên 100ha.

khoi-cong-bds

Thời gian thực hiện các thủ tục của một dự án dài hơn nhiều do thủ tục hành chính phức tạp, quy định pháp luật không rõ ràng, việc bồi thường giải phóng mặt bằng khó khăn…

Từ khi bắt đầu một dự án bất động sản (BĐS) cho đến khi khởi công phải qua hàng loạt thủ tục, kéo dài trong 464 ngày làm việc đối với dự án dưới 20ha, trong 486 ngày với dự án từ 20 – 100ha, trong 605 ngày với dự án trên 100ha.

Thậm chí thời gian thực hiện các thủ tục trên dài hơn nhiều do thủ tục hành chính phức tạp, quy định pháp luật không rõ ràng, việc bồi thường giải phóng mặt bằng khó khăn…

Đó là thông tin được nhóm tác giả của đề án Phát triển thị trường BĐS TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 công bố tại hội thảo tìm giải pháp và định hướng phát triển thị trường BĐS TP.HCM do Sở Xây dựng tổ chức ngày 12-11.

Để rút ngắn thời gian, đề án đã đưa ra nhiều giải pháp như công khai thông tin quy hoạch, minh bạch thông tin thị trường, hoàn thiện các quy định về thuế và tài chính…

Theo: D.N.Hà

TUỔI TRẺ