Quy định mới về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2016.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 là 5%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 2788/QĐ-NHNN ngày 29/12/2014 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014.

Theo: PV

Chinhphu.vn