Quy Hoạch Vùng Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức ra mắt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, hướng nhìn năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại chọn lọc số 1560/2015/QĐ-TTg.
Tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức ra mắt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, hướng nhìn năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại chọn lọc số 1560/2015/QĐ-TTg.

Có thể bạn quan tâm:

Chung cư Hoàng Gia New Melbourne đang mở bán

Dự án khu đô thị HimLam Đại Phúc đang mở bán

Dự Án Cát Tương Smart City Yên Phong – Bắc Ninh Tháng 7 mở bán

Thành phố Bắc Ninh được quy hoạch là đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, hướng nhìn đến năm 2050 là nhằm bắt đầu thực hiện và trở nên đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I vào những năm 20 của thế kỷ XXI, làm tiền đề bắt đầu thực hiện tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo Quy hoạch, đô thị Bắc Ninh sẽ được chú trọng trở nên theo 3 hành lang, tạo thành tam giác trở nên đô thị, trọng tâm của tam giác trở nên là khu vực Phật Tích. Trong khi đó, các cực đô thị Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Nam Sơn là các trọng điểm có vai trò động lực trở nên đô thị toàn tỉnh.Khu vực đô thị hiện tại sẽ được cải tạo, nâng cấp các trung tâm hành chính, công cộng, thương mại, dịch vụ, đồng thời di dời các hạ tầng cơ sở được làm bằng không thích hợp ra bên ngoài, bổ sung hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đảm bảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan đô thị, chỉnh trang kiến trúc các khu khu dân cư và làng xóm đô thị hóa trong quá trình mở rộng đô thị, đồng thời chú trọng bảo tồn các di sản lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể, làng nghề truyền thống.

Đối với khu vực đô thị trở nên mới: Phân khu đô thị Bắc Ninh được xác định là trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, trung tâm cấp vùng về thương mại – dịch vụ – tài chính – công sở. Bên cạnh đó đó, tỉnh sẽ trở nên mới khu đô thị Tây Bắc với trung tâm hành chính mới thành phố Bắc Ninh, bắt đầu thực hiện mới các khu thương mại, dịch vụ cấp đô thị, trở nên mới khu vực đô thị phía Tây với trung tâm là các con phố H, bắt đầu thực hiện mới trung tâm thương mại cấp Vùng Thủ đô…

Tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng thủ đô Hà Nội với trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo – nghiên cứu khoa học, du lịch văn hóa, y tế – nghỉ dưỡng và logistic có chất lượng cao, đồng thời trở thành một đầu mối giao lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo – nghiên cứu khoa học, trở nên bền vững với đặc trưng văn hóa – sinh thái – tri thức…