TPHCM: Giá đất cao nhất là 162 triệu đồng/m2

 

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tp.HCM vừa có tờ trình về sửa đổi bổ sung bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định 51/2014 của thành phố. Dự kiến bảng giá đất này được áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến cuối năm 2019.

Theo đó sẽ thay đổi, điều chỉnh, bổ sung mới một số tuyến đường trong bảng giá đất. Cụ thể, 30 tuyến đường tại bảy quận/huyện đã có tên trong bảng giá đất sẽ được chỉnh, đổi tên (nhưng không thay đổi đơn giá đất ở).

Có một tuyến đường ở quận 2 được điều chỉnh giá đất và 27 tuyến đường mới chưa có tên tại bảng giá đất đã ban hành năm 2014 tại năm quận/huyện được đề nghị bổ sung.

Sở TN&MT cho hay giá đất ở tại các tuyến đường nói trên được điều chỉnh bổ sung thực hiện theo đề xuất của UBND các quận/huyện và phù hợp với khung giá đất tại Nghị định 104 cũng như giá thị trường.

Theo đó, giá đất ở trên địa bàn các quận cao nhất không quá 162 triệu đồng/m2, thấp nhất là 1,5 triệu đồng/m2 tại vị trí hẻm.

Tại năm thị trấn của các huyện thì cao nhất là 15 triệu đồng/m2, thấp nhất là tại vị trí hẻm với 120.000 đồng/m2.

Tại địa bàn các xã thì giá đất ở cao nhất là 18 triệu đồng/m2, thấp nhất ở vị trí hẻm với 60.000 đồng/m2.

Nguồn: Đăng Khải

Theo Trí thức trẻ